கம்பன் தமிழ்ப் பள்ளி 

Where childrens' Tamil Journey begins

(click image below to play the video recording of the event)

Panel discussion on Seal of Biliteracy  by Thinai America (December 2023)

(click image below to play the video recording of the panel)

FeTNA தமிழ்த் தேனி Level-3 இறுதிப் போட்டியாளர்களான அகிலா ஹரி மற்றும் நிதின் செந்தில்குமார் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்!!🏆

Congratulations to our first batch of students to obtain the Bilingual Seal for Tamil in 2023!

Ponniyin Selvan performance by Kamban Tamil School Students (2023 Cultural Day)

Click any of the images below to watch the play!

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து

Welcome! If you are looking for a place to teach your child to read, write and speak Tamil, you have come to the right place! We offer Tamil language classes in Bridgewater, New Jersey on Sundays from 3:30 to 5pm, for children from 4 years of age onward! The school year is typically from September to June. We follow the world renowned International Tamil Academy (ITA), formerly known as California Tamil Academy (CTA) syllabus.


Class Time: Sundays from 3:30 to 5pm 

Location: Bridgewater-Raritan Middle School, 128 Merriwood Rd, Bridgewater Township, NJ 08807 (off of Foot Hill Road in Bridgewater, New Jersey) 


If you have any questions you can refer to our FAQ page and if you still have any  queries please feel free to either email us at support@kambantamilschool.org or call us at 908-547-0759.


Enjoy these amazing videos by Kamban Tamil School Students AND Board members!

Grade 8 Debate Highlights
Board Members
Class Students
Grade-6 Students
President's message